https://sodenho.vn
Home
Sim tiến lên
Tổng cộng có 28 sim
STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 09.02.52.52.62 MobiFone 9.500.000 VNĐ TPHCM
2 09.02.52.52.82 MobiFone 9.500.000 VNĐ TPHCM
3 0782.108.108 MobiFone 9.000.000 VNĐ TPHCM
4 09.02.52.52.72 MobiFone 8.500.000 VNĐ TPHCM
5 08.26.76.86.96 VinaPhone 8.500.000 VNĐ TPHCM
6 0909.82.83.89 MobiFone 8.500.000 VNĐ TPHCM
7 0909.82.83.88 MobiFone 8.500.000 VNĐ TPHCM
8 0908.93.95.99 MobiFone 8.500.000 VNĐ TPHCM
9 0909.82.85.89 MobiFone 7.000.000 VNĐ TPHCM
10 0909.82.83.87 MobiFone 6.000.000 VNĐ TPHCM
11 0919.55.65.85 VinaPhone 5.500.000 VNĐ TPHCM
12 0919.53.63.93 VinaPhone 5.500.000 VNĐ TPHCM
13 0909.81.82.85 MobiFone 5.500.000 VNĐ TPHCM
14 0909.81.82.87 MobiFone 5.500.000 VNĐ TPHCM
15 0919.53.63.83 VinaPhone 5.500.000 VNĐ TPHCM
16 0909.82.82.85 MobiFone 5.500.000 VNĐ TPHCM
17 0907.61.68.69 MobiFone 5.500.000 VNĐ TPHCM
18 0907.61.61.81 MobiFone 5.500.000 VNĐ TPHCM
19 0907.11.21.21 MobiFone 4.200.000 VNĐ TPHCM
20 0849.76.86.96 VinaPhone 3.500.000 VNĐ TPHCM
21 0909.82.82.84 MobiFone 3.500.000 VNĐ TPHCM
22 0907.306.307 MobiFone 3.500.000 VNĐ TPHCM
23 0909.81.81.84 MobiFone 3.000.000 VNĐ TPHCM
24 0989.30.32.34 Viettel 2.800.000 VNĐ TPHCM
25 0989.62.62.65 Viettel 2.800.000 VNĐ TPHCM
26 0919.2345.57 VinaPhone 2.800.000 VNĐ TPHCM
27 0907.61.61.64 MobiFone 1.800.000 VNĐ TPHCM
28 0909.838.369 MobiFone 1.800.000 VNĐ TPHCM